DAS triển khai đánh giá chứng nhận cục thuế và các chi cục thuế tại Điện Biên

Bạn đang ở đây

 
Dưới đây là một số hình ảnh DAS triển khai làm việc và đánh giá

08112012119.jpg


Ông Tòng Văn Minh Chi cục phó - Chi cục thuế Thành phố Điện Biên Phủ đang chuẩn bị hồ sơ đánh giá 

09112012123.jpg


DAS triển khai họp khai mạc tại Chi cục thuế Huyện Điện Biên trước khi đánh giá chứng nhận

08112012120.jpg


DAS triển khai họp đánh giá kết thúc với các đại diện Ban lãnh đạo và các đội tại Chi cục thuế thành phố Điện Biên Phủ

08112012118.jpg


DAS triển khai họp đánh giá kết thúc với các đại diện Ban lãnh đạo và các đội tại Chi cục thuế thành phố Điện Biên Phủ

09112012125.jpg


Ông Nguyễn Ngọc Thạch - Chi cục trưởng chi cục thuế Huyện Điện biên phát biểu tại cuộc họp và đánh giá chứng nhận của Tổ chức chứng nhận DAS