Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC
Số chứng nhận: NVQ33640 - NVI33641
Ngày hiệu lực: 29/04/2021
Địa điểm chứng nhận: Tòa nhà 319, Bộ quốc phòng, số 63, Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: Cung cấp hạ tầng công nghệ thông tin; Phát triển phần mềm; dịch vụ bảo hành, bảo trì hệ thống công nghệ thông tin