Công ty Cổ phần Quốc tế Sunhouse

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sunhouse
Số chứng nhận: NVQ19613
Ngày hiệu lực: 25/07/2020
Địa điểm chứng nhận: Km22, Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Phạm vi chứng nhận: Lắp ráp đèn Led Panel và UFO