Công ty TNHH MTV Thanh Đăng Khoa

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH MTV Thanh Đăng Khoa
Số chứng nhận: SVQV17577
Ngày hiệu lực: 23/07/2019
Địa điểm chứng nhận: Số 11C, khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Tỉnh/TP: Bình Dương,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất khuôn mẫu