Công ty TNHH Proteus Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Proteus Việt Nam
Số chứng nhận: 000568764/19/Q
Ngày hiệu lực: 03/05/2019
Địa điểm chứng nhận: L11-L12, Miếu Nổi, phường 3, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Thiết bị điện và quang học
Phạm vi chứng nhận: Dịch vụ thiết kế kỹ thuật: Thiết kế phần mềm, thiết kế mạch điện tử và thiết kế máy móc