Công ty TNHH N-Tech Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH N-Tech Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 05/03/2022
Địa điểm chứng nhận: Thôn Phương Cầu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, TP Bắc Ninh
Tỉnh/TP: Bắc Ninh,
Lĩnh vực: Máy móc và thiết bị
Phạm vi chứng nhận: