Công ty TNHH Camex Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Camex Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Xóm 1, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/TP: Hải Dương,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: