Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Giải pháp Sàn Công nghiệp
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực: 02/07/2021
Địa điểm chứng nhận: Tầng 2, tòa nhà Samland, số 178/6D1, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Xây dựng
Phạm vi chứng nhận: