Công ty Điện lực Bình Phước

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Điện lực Bình Phước
Số chứng nhận: SVQ35476
Ngày hiệu lực: 07/08/2020
Địa điểm chứng nhận: Số 905, quốc lộ 4, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Tỉnh/TP: Bình Phước,
Lĩnh vực: Cung cấp điện
Phạm vi chứng nhận: Quản lý và điều hành công tác sản xuất, phân phối và kinh doanh điện năng