Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty Cổ phần Sợi Thế kỷ
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: B1-1, khu CN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh
Tỉnh/TP: TP Hồ Chí Minh,
Lĩnh vực: Hóa chất, sản phẩm hóa chất và sợi
Phạm vi chứng nhận: