Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: G2-1, khu CN Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Phạm vi chứng nhận: