Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS)

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu (GDS)
Số chứng nhận:
Ngày hiệu lực:
Địa điểm chứng nhận: Lô P5, Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, tp Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Công nghệ Thông tin
Phạm vi chứng nhận: