Nhà máy cơ khí Starduct (thuộc công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi sao châu Á)

Bạn đang ở đây

Công ty: Nhà máy cơ khí Starduct (thuộc công ty cổ phần đầu tư công nghệ Ngôi sao châu Á)
Số chứng nhận: NVQV17299
Ngày hiệu lực: 01/02/2021
Địa điểm chứng nhận: Cụm công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
Tỉnh/TP: Hà Nội,
Lĩnh vực: Kim loại cơ bản và sản phẩm kim loại tiền chế
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp ống gió và phụ kiện ống gió