Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam

Bạn đang ở đây

Công ty: Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực Việt Nam
Số chứng nhận: NVQV23352
Ngày hiệu lực: 15/02/2019
Địa điểm chứng nhận: Lô 28, KCN Cái Lân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Tỉnh/TP: Quảng Ninh,
Lĩnh vực: Sản xuất (không phân vào ngành nào)
Phạm vi chứng nhận: Sản xuất và cung cấp bật lửa ga