Thứ sáu 22/03/2019 07:57:27
Chương trình đào tạo ngắn hạn
Chủ đềBắt đầuKết thúcTải về
Khoá đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008
Khoá đào tạo 02 ngày đã được tổ chức vào cuối tháng 7 năm 2013 tại Hà nội.
11/10/201212/10/2012
Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ và hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO14001:2004 và ISO9001:2008.
Khoá đào tạo 03 ngày được tổ chức vào tháng 12 năm 2012 tại Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
11/12/201213/12/2012
Khoá đào tạo nhận thức ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004.
Khoá đào tạo 03 ngày từ 22-25/5/2012 tại Công ty xi măng Nghi Sơn - Tĩnh Gia, Thanh Hoá.
22/05/201225/05/2012
Khoá đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2008.
Khoá đào tạo 03 ngày từ 25-27/6/2012 tại Công ty mua bán điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam - tầng 9 toà nhà Đào Duy Anh, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.
25/06/201227/06/2012
Khoá đào tạo nhận thức - áp dụng và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
khoá đào tạo 02 ngày sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5 năm 2013 tạ Hà Nội.
13/05/201324/05/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn ISO27001:2005
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức trong 02 ngày vào trung tuần tháng 5 năm 2013.
13/05/201324/05/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức trong 02 ngày vào tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội.
06/08/201307/08/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn ISO22001:2005 tích hợp ISO9001:2008
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức hàng tháng trong vòng 02 ngày tại Hà Nội, bắt đầu từ tháng 5/2013.
01/05/201331/05/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng phương pháp 5S.
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức hàng tháng trong vòng 01 ngày tại Hà Nội.
05/06/201305/06/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO9001:2008
Khoá đào tạo được tổ chức trong vòng 01 ngày tại Hà Nội
16/05/201316/05/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn OHSAS18001:2007
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức trong 02 ngày vào tháng 8 năm 2013 tại Hà Nội.
06/08/201307/08/2013
Khoá đào tạo nhận thức và áp dụng HTQL theo tiêu chuẩn ISO22001:2005 tích hợp ISO9001:2008
Khoá đào tạo dự kiến được tổ chức hàng tháng trong vòng 2 ngày tại Hà Nội, bắt đầu từ tháng 8/2013.
22/07/201323/07/2013
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISMS Lead Auditor ( 05 ngày) Tại Hồ Chí MInh
Chuyên gia đào tạo: VENUGOPAL BALAKRISHNAN - Chuyên gia Ấn độ (India)
30/03/201503/04/2015
Khóa đào tạo chuyên gia quản lý rủi ro - ISO27005&ISO31000 ( 05 ngày) tại Hà nội
Chuyên gia đào tạo: VENUGOPAL BALAKRISHNAN - Chuyên gia Ấn độ (India)
13/04/201517/04/2015
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng ISMS Lead Auditor ( 05 ngày) Tại Hà Nội
Chuyên gia đào tạo: VENUGOPAL BALAKRISHNAN - Chuyên gia Ấn độ (India)
06/04/201510/04/2015
Khóa đào tạo chuyên gia quản lý rủi ro - ISO27005&ISO31000 ( 05 ngày) tại Hà nội
Chuyên gia đào tạo: VENUGOPAL BALAKRISHNAN - Chuyên gia Ấn độ (India)
20/04/201524/04/2015
Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới sắp ban hành ISO 9001:2015
10/06/201511/06/2015
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
09/04/201609/04/2016
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
DAS Tổ chức khóa đào tạo 5 ngày đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
22/03/201626/03/2016
Khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
19/03/201619/03/2016
Khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo 2 ngày về nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
25/03/201626/03/2016
DAS triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận ( 05 ngày)
DAS triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận tử ngày 22.07 đến ngày 27.07.2016 tại Hà nội
22/08/201627/08/2016
Chương trình đào tạo trung hạn
Chủ đềBắt đầuKết thúcTải về
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống ANTT theo ISO/IEC 270000 ( Chuyên nghiệp)
Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng về việc đào tạo chuyên gia đánh giá về ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 một cách chuyên nghiệp. Nay Trung tâm đào tạo của DAS Vietnam Certification thông báo:
05/04/201031/12/2010
Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá Hệ thống ANTT theo ISO/IEC 270000 ( Chuyên nghiệp)
Nhằm đảm bảo các yêu cầu của khách hàng về việc đào tạo chuyên gia đánh giá về ANTT theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27000 một cách chuyên nghiệp. Nay Trung tâm đào tạo của DAS Vietnam Certification thông báo:
01/07/201331/12/2013
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1