Thứ sáu 22/03/2019 07:59:57
DAS triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận ( 05 ngày)
Bắt đầu: 22/08/2016        Kết thúc: 27/08/2016
DAS triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận tử ngày 22.07 đến ngày 27.07.2016 tại Hà nội

Tổ chức Chứng nhận DAS Tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013 để học viên nắm vững yêu cầu, phương pháp tiếp cận, năng lực và kỹ thuật đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013. Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, lập báo cáo đánh giá, đề xuất các yêu cầu cải tiến hệ thống an ninh thông tin tại đơn vị.


Mục tiêu  khóa đào tạo: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013


Ngày

Nội dung

Ngày 1

Thuật ngữ và định nghĩa

Hệ thống quản lý an ninh thông tin là gì

Các phương pháp tiếp cận Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý an ninh thông tin

Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Ngày 2

Các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Các yêu cầu phụ lục A tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Ngày 3

Các yêu cầu phụ phụ A tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013

Đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 17021:2011 và ISO/IEC 27006:2007

Ngày 4

Đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 17021:2011 và ISO/IEC 27006:2007

Ngày 5

Đánh giá Hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO 17021:2011 và ISO/IEC 27006:2007

Bài thi


Tài liệu đính kèm
Đăng ký đào tạo
Tên khách hàng: *

Địa chỉ trụ sở chính: *

Số điện thoại: *

Số Fax: *

Tên giám đốc: *

Số điện thoại:
 
Email:

Người liên hệ: *

Chức vụ: *

Số điện thoại: 
Số điện thoại di động: 
Email: *

Số người tham dự: *

Họ và tên: *

Chức vụ: *

 
Số điện thoại: *

Email: 

 
Thông tin khác:
Mã xác nhận:
Capcha
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1