Thứ sáu 22/03/2019 07:58:21
Khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Bắt đầu: 25/03/2016        Kết thúc: 26/03/2016
DAS Tổ chức khóa đào tạo 2 ngày về nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Tổ chức Chứng nhận DAS Tổ chức khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để học viên nắm vững yêu cầu tiêu chuẩn ISO9001:2015. Hiểu được những yêu cầu khác biệt giữa tiêu chuẩn ISO9001:2008 và tiêu chuẩn ISO9001:2015. Xây dựng được kế hoạch nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng theo phiên bản tiêu chuẩn mới. Đồng thời ý thức trách nhiệm trong việc áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn và cải tiến hệ thống chất lượng tại đơn vị mình 

Thời gian đào tạo: 2 ngày (ngày 25-26.3.2016 và ngày 7-8.4.2016)

Mục tiêu  khóa đào tạo: Đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày 1:

 

Nội dung đào tạo

 

Khai mạc. Phát tài liệu cho học viên

 

 

MODULE 1: KHỞI ĐỘNG

 

Hội nhập quốc tế về chất lượng

 

 

MODULE 2:  TỔNG QUÁT BỘ TIÊU CHUẨN ISO9001:2015 VÀ CÁCH TIẾP CẬN

 

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng và các phương pháp tiếp cận

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 3: DIỄN GIẢI YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO9001:2015, NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 

Bài tập 1 - 5: Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn

 

Nghỉ trưa

 

MODULE 3: DIỄN GIẢI YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO9001:2015, NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 

Bài tập 1 - 5: Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 3: DIỄN GIẢI YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO9001:2015, NHỮNG KHÁC BIỆT SO VỚI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008

 

Bài tập 1 - 5: Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn

 

 

 

Ngày 2:

 

 


ÔN TẬP


 

MODULE 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ISO9001:2015

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ISO9001:2015

 

Nghỉ trưa

 

MODULE 4: XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI ISO9001:2015

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 5. HỘI THẢO

 

 

 

Tài liệu đính kèm
Đăng ký đào tạo
Tên khách hàng: *

Địa chỉ trụ sở chính: *

Số điện thoại: *

Số Fax: *

Tên giám đốc: *

Số điện thoại:
 
Email:

Người liên hệ: *

Chức vụ: *

Số điện thoại: 
Số điện thoại di động: 
Email: *

Số người tham dự: *

Họ và tên: *

Chức vụ: *

 
Số điện thoại: *

Email: 

 
Thông tin khác:
Mã xác nhận:
Capcha
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1