Thứ sáu 22/03/2019 07:59:39
Khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Bắt đầu: 19/03/2016        Kết thúc: 19/03/2016
DAS Tổ chức khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015


Tổ chức Chứng nhận DAS Tổ chức khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để học viên nắm vững yêu cầu tiêu chuẩn ISO9001:2015, ý thức trách nhiệm trong việc áp dụng các yêu cầu tiêu chuẩn và cải tiến hệ thống chất lượng tại đơn vị mình.

Thời gian đào tạo: 1 ngày (ngày 19.3.2016 và ngày 23.4.2016)

Mục tiêu  khóa đào tạo: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013


Nội dung Đào tạo

 

Khai mạc. Phát tài liệu cho học viên

 

 

MODULE 1: KHỞI ĐỘNG

 

Hội nhập quốc tế về chất lượng

 

 

MODULE 2:  TỔNG QUÁT BỘ TIÊU CHUẨN ISO9001:2015 VÀ CÁCH TIẾP CẬN

 

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng và các phương pháp tiếp cận

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 3: DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

Bài tập 1 - 5: Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn

 

Nghỉ trưa

 

MODULE 3: DIỄN GIẢI CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

Bài tập 1 - 5: Tìm hiểu các yêu cầu tiêu chuẩn

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 4. HỘI THẢO

 

 Tài liệu đính kèm
Đăng ký đào tạo
Tên khách hàng: *

Địa chỉ trụ sở chính: *

Số điện thoại: *

Số Fax: *

Tên giám đốc: *

Số điện thoại:
 
Email:

Người liên hệ: *

Chức vụ: *

Số điện thoại: 
Số điện thoại di động: 
Email: *

Số người tham dự: *

Họ và tên: *

Chức vụ: *

 
Số điện thoại: *

Email: 

 
Thông tin khác:
Mã xác nhận:
Capcha
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1