Thứ sáu 22/03/2019 08:00:59
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Bắt đầu: 09/04/2016        Kết thúc: 09/04/2016
DAS Tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Tổ chức Chứng nhận DAS Tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để học viên nắm vững các yêu cầu tiêu chuẩn ISO9001:2015, nắm vững các nguyên tắc đánh giá, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ và kiến nghị các cải tiến có giá trị cho Lãnh đạo đơn vị.


Ngày tổ chức đào tạo: 09/04/2016 và 22/04/2016


Mục tiêu  khóa đào tạo: Đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015


Nội dung Đào tạo

 

MODULE 1: ÔN TẬP CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN

 

Bài tập 1. Ôn tập các yêu cầu tiêu chuẩn  

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 2: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO19011:2011

 

Đánh giá nội bộ: Thuật ngữ và định nghĩa

Đánh giá nội bộ: Các nguyên tắc đánh giá

 

 

MODULE 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO19011:2011

 

Bài tập 7: Hoạch định cuộc đánh giá

Bài tập 8: Các phương pháp đánh giá 

 

Nghỉ trưa

 

MODULE 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO19011:2011

 

Bài tập 9: Thực hành cuộc đánh giá 

Bài tập 10. Báo cáo đánh giá

 

Nghỉ giải lao

 

MODULE 3: ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO19011:2011

 

Năng lực của Trưởng  đoàn đánh giá và các  đánh giá viên nội bộ

 

 

KIỂM TRA CUỐI KHÓA

 

 Tài liệu đính kèm
Đăng ký đào tạo
Tên khách hàng: *

Địa chỉ trụ sở chính: *

Số điện thoại: *

Số Fax: *

Tên giám đốc: *

Số điện thoại:
 
Email:

Người liên hệ: *

Chức vụ: *

Số điện thoại: 
Số điện thoại di động: 
Email: *

Số người tham dự: *

Họ và tên: *

Chức vụ: *

 
Số điện thoại: *

Email: 

 
Thông tin khác:
Mã xác nhận:
Capcha
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1