Thứ sáu 22/03/2019 07:57:55
Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
Bắt đầu: 10/06/2015        Kết thúc: 11/06/2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới sắp ban hành ISO 9001:2015


Tổ chức Chứng nhận DAS Tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới sắp ban hành ISO 9001:2015 để phục vụ khách hàng nắm bắt được yêu cầu trước khi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành tiêu chuẩn mới ISO 9001:2015 vào tháng 9/2015 sắp tới


Mục tiêu  khóa đào tạo: Đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015

 

Nội dung Đào tạo

Khai mạc. Phát tài liệu cho học viên

MODULE 1: KHỞI ĐỘNG

Hội nhập quốc tế về chất lượng

MODULE 2:  CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015  VÀ CÁCH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng và các phương pháp tiếp cận theo quá trình


Nghỉ giải lao


MODULE 2:  CÁC YÊU CẦU TIÊU CHUẨN ISO9001:2015  VÀ CÁCH TIẾP CẬN THEO QUÁ TRÌNH

Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng và các phương pháp tiếp cận theo quá trình


Nghỉ trưa


MODULE 3: CÁC YÊU CẦU MỚI VÀ CÁCH TIẾP CẬN RỦI RO TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG


Nghỉ giải lao

MODULE 4: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NÂNG CẤP VÀ CHUYỂN ĐỔI PHIÊN BẢN

MODULE 5: GIỚI THIỆU HỆ THỐNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG VÀ TÍCH HỢP CÁC TIÊU CHUẨN ISO

 


Tài liệu đính kèm
Đăng ký đào tạo
Tên khách hàng: *

Địa chỉ trụ sở chính: *

Số điện thoại: *

Số Fax: *

Tên giám đốc: *

Số điện thoại:
 
Email:

Người liên hệ: *

Chức vụ: *

Số điện thoại: 
Số điện thoại di động: 
Email: *

Số người tham dự: *

Họ và tên: *

Chức vụ: *

 
Số điện thoại: *

Email: 

 
Thông tin khác:
Mã xác nhận:
Capcha
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1