Thứ hai 22/04/2019 10:24:42
Tiêu chuẩn khác
Tiêu chuẩn mới này của ISO đưa ra hướng dẫn nhằm đạt được một cách tốt nhất sự tham gia của con người trong việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 cho các tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô và các loại hình hoạt động. 
Mô hình CMM (Mô hình đánh giá năng lực sản xuất phần mềm) do Viện Kỹ Thuật phần mềm Mỹ (SEI) tại Đại Học Carnegie Mellon – Pittsburgh Hoa Kỳ phát triển vào giữa những năm 1980. Mô hình CMM gồm có 5 mức:
Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) đã ban hành ISO/IEC 19770-1:2006, công nghệ thông tin – Quản lý phần mềm giúp cho doanh nghiệp đánh giá năng lực các dịch vụ quản lý phân phối, các cấp độ đo lường dịch vụ và đánh giá việc thực hiện.
Tiêu chuẩn mới ISO 14064 cung cấp các công cụ đánh giá và hỗ trợ giảm thiểu lượng khí nhà kính và các khí thải công nghiệp
Viện tiêu chuẩn Anh vừa ban hành BS ISO 20252:2006 - Nghiên cứu thị trường, quan điểm và xã hội nhằm đưa ra mức chất lượng chung cho nghiên cứu thị trường toàn cầu.
Tháng 5/1997, Hiệp hội các kỹ sư ôtô (SAE) đã ban hành tiêu chuẩn AS 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành hàng không. Tiêu chuẩn này là sự mong đợi của Hiệp hội chất lượng hàng không Hoa Kỳ đối với các nhà cung cấp.
DAS VIEN THONG.jpg     Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành viễn thông TL 9000 được Diễn đàn về quản lý chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị viễn thông (QuEST) ban hành nhằm đáp ứng các yêu cầu chất lượng cho ngành viễn thông toàn cầu.
ISO/IEC 20000 tiêu chuẩn mới về quản lý dịch vụ công nghệ thông tin được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) cùng với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) ban hành ngày 15/12/2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn cũ BS 15000 của Viện tiêu chuẩn Anh.
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1