Thứ hai 22/04/2019 10:27:45
JCAHO/EFQM
JCAHO (Hội đồng công nhận các tổ chức y tế) là tổ chức công nhận cho bệnh viện và các tổ chức y tế khác. JCAHO tập trung chủ yếu vào việc cải thiện chất lượng và an toàn chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.
Không phân biệt ngành nghề, quy mô, cơ cấu tổ chức hay sự hình thành phát triển để dẫn đến thành công, các doanh nghiệp cần thiết lập một cơ cấu quản lý phù hợp đối với doanh nghiệp mình.
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1