Thứ hai 22/04/2019 10:24:33
OHSAS 18000

 

Phiên bản mới OHSAS 18001:2007 có định hướng kết quả hơn so với phiên bản OHSAS 18001:1999
Tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007, đã công bố vào ngày 1 tháng 7 năm 2007, có định hướng kết quả hơn so với phiên bản trước đó. Nó tương xứng hơn với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 ( Nay là ISO 9001:2008) và ISO 14001:2004. Điều này sẽ khuyến khích việc tích hợp các hệ thống quản lý và có thể làm tăng sự thu hút đối với tiêu chuẩn OHSAS. Các tổ chức đã được chứng nhận OHSAS 18001 sẽ có 2 năm để chuyển đổi sang phiên bản mới, cho đến hết ngày 1 tháng 7 năm 2009.

 

OHSAS 18000 là tiêu chuẩn quốc tế quy định về Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, bao gồm các tiêu chuẩn như 18001 và 18002.
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1