Thứ hai 22/04/2019 10:24:19
ISO 9000 - 5S - 7tools
Những lợi ích của việc thực thi nguyên tắc thực hành sản xuất tốt và quản lý chất lượng trong ngành dược phẩm từ nay trở đi sẽ dễ dàng đạt được nhờ tiêu chuẩn ISO: ISO 15378:2006 - Vật liệu đóng gói sơ cấp đối với các sản phẩm Dược phẩm/ Mỹ phẩm - Những yêu cầu chi tiết cho việc ứng dụng ISO 9001, với sự tham chiếu đến nguyên tắc thực hành sản xuất tốt (GMP). 

Cùng với các luật Lưu trữ, Khiếu nại, Tố cáo, bắt đầu từ ngày 1/7/2012, Luật Đo lường (Quốc hội khóa XIII, kỳ hợp thứ 2, thông qua ngày 11/11/2011) sẽ chính thức có hiệu lực trong cuộc sống.


1. ISO 9000 là gì?

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Tiêu chuẩn được áp dụng khi một tổ chức cần chứng tỏ khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và mong muốn nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

Chất lượng không chỉ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi cách làm việc của con người, cách vận hành của máy móc cũng như mối tương quan giữa quá trình và hệ thống

Lean (Tinh gọn) là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí (wastes)

Ngày 11/11/2011, Quốc hội đã ban hành Luật Đo lường số04/2011/QH13

 

Tiêu chuẩn ISO 9004:2009 cung cấp nền tảng cho đổi mới


Trong môi trường toàn cầu hóa thương mại, các biểu tượng thường được sử dụng để chuyển tải thông tin chủ yếu về sự an toàn và phù hợp của thiết bị y tế. Một tiêu chuẩn ISO mới đưa ra phương pháp để phát triển và trình bày các biểu tượng có liên quan gắn trên thiết bị y tế.

 

Phương thức sản xuất nổi tiếng "Toyota Way" không còn hiệu nghiệm khi hãng xe Nhật Bản bỏ qua nhiều quy tắc quan trọng. Kết quả là tới 8,5 triệu xe phải triệu hồi để sửa chữa, lớn nhất trong lịch sử Toyota.

1
2
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1