Thứ hai 22/04/2019 10:24:23
ISO/TS 29001
ISO/TS 29001:2003 Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp dầu mỏ 24/03/2009 10:45:37

ISO/TS 29001:2003 Hệ thống quản lý chất lượng cho ngành công nghiệp dầu mỏ, hoá dầu  và khí tự nhiên. Những yêu cầu đối với sản phẩm và các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Được ban hành vào tháng 11 năm 2003, tiêu chuẩn quốc tế này đối với các hệ thống quản lý chất lượng theo nhu cầu của các ngành công nghiệp dầu mỏ, hoá dầu và khí tự nhiên. Tiêu chuẩn ISO/TS 29001:2003 xem xèt việc xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức nhằm cung cấp thông tin hữu ích  các yêu cầu chung và tài liệu cần thiết để theo dõi chất lượng, trách nhiệm quản lý và chính sách, quản lý nguồn lực, cải tiến và phân tích đo lường.

 

Các bên quan tâm

 

Các nhà sản xuất thiết bị và nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, các nhà cung cấp dịch vụ cho công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, các nhà buôn bán các thiết bị, nguyên vật liệu và các nhà dịch vụ. Cùng các tổ chức thực hiện việc đánh giá và chứng nhận.

 

Các đặc tính

 

Quy định kỹ thuật, ISO/TS 29001 hợp nhất bằng văn bản với ISO 9001:2000 và bao gồm các yêu cầu cụ thể trong ngành đối với thiết kế, phát triển, sản xuất, lắp ráp và dịch vụ sản phẩm. Mặc dù một vài yêu cầu bổ sung có thể được xem là không đặc trưng đối với ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt, nhưng chúng cần thiết trong bộ tiêu chuẩn ISO/TS29001 để đảm bảo rằng các yêu cầu rõ ràng hơn và sẵn  sàng hơn khi được đánh giá. Những yêu cầu bổ sung của ISO/TS 29001 giúp đảm bảo rằng các hành động phòng ngừa tiếp theo  được tiến hành bởi các tổ chức sản xuất hàng hoá và/ hoặc dịch vụ trong ngành công nghiệp dầu khí, ngành công nghiệp đòi hỏi một môi trường làm việc rất  khắt khe.

 

Lợi thế sử dụng

 

Đây là hệ thống quản lý chất lựơng theo tiêu chuẩn ISO đầu tiên đặc trưng cho ngành công nghịêp dầu mỏ và khí đốt. Hệ thống này sẽ thay thế cho việc áp dụng nhiều hệ thống, nhiều cuộc đánh giá và nhiều chứng nhận.

 

Các thông tin bổ sung đề nghị các ban có thể vào mục TIN TỨC hoặc click vào đây

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1