Thứ hai 22/04/2019 10:27:04
ISO/IEC 17025
Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 là gì? 24/03/2009 10:43:47
ISO/ IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế quy định những yêu cầu chung đối với năng lực của phòng thí nghiệm  và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này bao gồm những yêu cầu quản lý và kỹ thuật. Áp dụng cho tất cả các tổ chức thực hiện hiệu chuẩn.

ISO/IEC 17025 ban hành vào năm 1999, được công nhận là tiêu chuẩn quốc tế để phê duyệt năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, điều này đóng một vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản phẩm, sản xuất, và sự an toàn của khách hàng.

Tiêu chuẩn mới về hệ thống chất lượng phòng thí nghiệm

ISO/IEC 17025 thay thế cho ISO/IEC Guide 25:1990 và EN 45001:1989 như là tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng cho tất cả các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tiêu chuẩn này hợp nhất với những yêu cầu của ISO 9001, 9002 và bao gồm những kinh nghiệm mở rộng trong 10 năm thực hiện hệ thống phòng thí nghiệm. Tiêu chuẩn mới không chỉ bao gồm những quy định về các yêu cầu hệ thống chất lượng mà còn bao gồm năng lực kỹ thuật và khả năng đưa ra những kết quả hợp lệ mang tính kỹ thuật của hệ thống.

Mọi phòng thí nghiệm đều có thể áp dụng tiêu chuẩn mới bởi tính toàn cầu của tiêu chuẩn mang lại. Nếu các tổ chức công nhận của các nước cùng nhau thương lượng, thì việc chấp nhận kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn giữa các quốc gia sẽ cùng có lợi cho các bên.

Những tiêu chuẩn mới này là những tiêu chuẩn quốc tế, chúng phản ánh quá trình phát triển của các doanh nghiệp từ việc tuân thủ một số tiêu chuẩn hoặc áp dụng các chiến lược cải tiến liên tục cũng là các phương thức để cuối cùng đạt được sự thoả mãn của khách hàng.

Lợi thế so sánh của ISO/IEC 17025

ISO/ IEC 17025 tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các phòng thử nghiệm với các tổ chức khác nhằm hỗ trợ quá trình trao đổi thông tin, kinh nghiệm, sự hoà hợp của các tiêu chuẩn và mục tiêu đã định. Những tiêu chuẩn này phản ánh xu hướng chung trong một lĩnh vực hợp nhất tạo nên một bộ mặt mới cho luật pháp, thương mại, kinh tế và kỹ thuật quốc tế.

Tiêu chuẩn ISO 17025 chỉ ra rằng nếu các phòng thử nghiệm hay phòng hiệu chuẩn tuân thủ theo ISO 17025, nó sẽ cũng vận hành phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001. Tuy nhiên, việc hiệu chuẩn ISO 9001 tự nó không chứng minh được năng lực của phòng thử nghiệm để tạo ra những kết quả và dữliệu hợp lệ mang tính kỹ thuật.

Nhiều phòng thử nghiệm sẽ muốn đạt được chứng nhận về ISO 9000 cùng với công nhận về ISO/IEC 17025. Để giải quyết yêu cầu này, một số tổ chức công nhận cùng các tổ chức chứng nhận tiến hành hợp tác sử dụng một chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá đồng thời cả hai cuộc đánh giá ISO 17025 và ISO 9000. 

Lợi ích ISO/IEC 17025 mang lại:

 

Nâng cao năng lực của phòng thí nghiệm được thừa nhận ở các quốc gia trên thế giới.

 

Xây dựng niềm tin và sự tin cậy trong kết quả thử nghiệm hay kết quả hiệu chuẩn được tiến hành bởi phòng thử nghiệm được công nhận.

 

Dễ dàng thuận tiện cho thương mại mậu dịch trên thị trường trong và ngoài nước.

 

Giảm thiểu những rào cản về kỹ thuật trong thương mại, từ đó sẽ không còn sự thử nghiệm lặp lại trong các nước nhập khẩu.

 

Thông tin bổ sung đề nghị bạn xem trong mục TIN TỨC hoặc click vào đây

 

Bạn click vào đây để xem quá trình chứng nhận ISO 17025

Bản đăng ký chứng nhận ISO 17025, các bạn có thể tìm thấy trong mục download

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1