Thứ hai 22/04/2019 10:23:43
Hệ thống EN15038
EN 15038:2006 Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu cho Dịch Thuật 26/01/2012 18:58:01
DAS triển khai đánh giá hệ thống EN 15038:2006 Tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu cho Dịch Thuật
EN 15038 chứng nhận - Thêm giá trị gia tăng cho các nhà cung cấp dịch vụ dịch

DAS EN15038.gifCó hiệu lực kể từ tháng 8 năm 2006, tiêu chuẩn châu Âu EN 15038 quy định các yêu cầu cho các dịch vụ dịch thuật và thay thế cũ 2345 từ năm 1997.

Nghề nghiệp của "dịch giả" không phải là một thuật ngữ bảo vệ, vì vậy lần thứ  ere là chỉ có một vài cách để thiết lập khả năng của dịch vụ dịch thuật. Bây giờ các quy định của tiêu chuẩn EN 15038 xác định nguồn nhân lực và kỹ thuật, các điều kiện khuôn khổ hợp đồng, tài liệu quy trình làm việc, chất lượng và quản lý dự án, và các điều kiện để soát lỗi bởi một thiết lập thứ hai của mắt.

Ngoài yêu cầu của tiêu chuẩn mới, chương trình kiểm tra của DAS bao gồm việc đánh giá và bốc mẫu ngẫu nhiên về việc cung cấp dịch vụ, định nghĩa thủ tục và quy trình phù hợp với các phiên bản tiếng Anh ban đầu và thủ tục một tài liệu giải quyết vấn đề biên soạn, thẩm tra, phê duyệt, lưu giữ, và hủy bỏ tài liệu nội bộ.


Chứng nhận dịch vụ dịch thuật của bạn là hợp lệ trong ba năm (năm đầu: đánh giá cấp giấy chứng nhận ; năm thứ 2 và năm thứ 3: đánh giá giám sát so sánh với chứng nhận ISO 9000). Chi phí chứng nhận phụ thuộc vào quy mô của Công ty của bạn.


 Giới thiệu về EN 15038
DAS EN 15038 - 01.gifEN 15038: 2006 đã được phát triển bởi Uỷ ban Tiêu chuẩn Châu Âu ( CEN) để thiết lập và xác định các yêu cầu đối với việc cung cấp các dịch vụ chất lượng cho các nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật ( TSPs). Tiêu chuẩn này bao gồm quá trình dịch thuật cốt lõi bao gồm cả vận hành thử, dịch thuật, phân phối soát lỗi xem xét, quản lý dự án, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, và,. Nó giúp mô tả và xác định toàn bộ các dịch vụ và cung cấp một tập hợp các thủ tục và thực hành tốt nhất tham gia vào tất cả các khía cạnh của quá trình dịch thuật. Các tiêu chuẩn EN 15038 là không áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ thông dịch.

Lợi ích của chứng nhận EN 15038 


EN 15038 tiêu chuẩn nhằm mục đích để thống nhất các thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực dịch thuật, xác định các yêu cầu cơ bản cho dịch vụ ngôn ngữ, và tạo ra một khuôn khổ cho sự tương tác giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ về quyền và nghĩa vụ của mình.

Các lợi ích khác của chứng nhận bao gồm:

  • Khách hàng tự tin hơn
  • Liên tục cải tiến các dịch vụ
  • Kết quả chất lượng cao nhờ vào các quy trình công việc được tổ chức tốt
  • Nhãn hiệu chứng nhận phục vụ như đề xuất bán hàng độc đáo (USP) trong truyền thông công ty.

Tài liệu đính kèm:
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1