Thứ sáu 22/03/2019 07:58:11
Chính sách chất lượng
Chính sách chất lượng của DAS 05/07/2009 17:36:04

Nhằm đảm bảo được hoạt động đánh giá chứng nhận của DAS toàn cầu ngày một nâng cao toàn thể cán bộ nhân viên của DAS quyết tâm thực hiện theo đúng cam kết và chính sách chất lượng của Tập đoàn DAS như sau:


QUALITY POLICY

CHÍNH  SÁCH  CHẤT  LƯỢNG

 

 

 D.A.S Certification Ltd. "The Certification Body" aims to promote, encourage awareness, environmental responsibility and help to continuously improve quality and environmental issues within industry, commerce and the public domain. We wish to achieve our aims as a major international accredited certification body and recognise that effective management of our customers, our staff, our certification process and our business results makes good business sense. It will be a fundamental and integral part of our business strategy.

Công ty Chứng nhận D.A.S “Tổ chức chứng nhận” luôn nỗ lực đẩy mạnh, khuyến khích nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường cũng như góp phần cải tiến không ngừng những ban hành mới về Hệ thống Quản lý Chất lượng và Hệ thống Quản lý Môi trường trong ngành Công nghiệp, ngành Thương mại và ngành Quản lý hành chính. Với cương vị là một Tổ chức chứng nhận được Công nhận trên toàn thế giới chúng tôi luôn cố gắng đạt được những mục tiêu đề ra. Ngoài ra, phần cơ bản và chính yếu trong mục tiêu hoạt động của chúng tôi là: Mang lại hình ảnh thương mại tốt cũng như việc áp dụng Hệ thống quản lý đem lại hiệu quả cao cho khách hàng

 

We will achieve this by:

Chúng tôi đạt được điều này bằng cách:

 

     Offering an international  certification service that is fair and impartial to all who wish to avail themselves of our service,

            Đưa ra các dịch vụ chứng nhận quốc tế trong phạm vi đ­ược công nhận cho những Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 

     Providing our customers with a professional service that is perceived to add value to their business and satisfy their expectations,

Cung cấp dịch vụ Chứng nhận chuyên nghiệp nhằm gia tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh của khách hàng cũng như thoả mãn sự mong đợi của khách hàng.

 

     Practising sound certification principles through competent staff and overseas Agents,

            Các Tổ chức đại diện, chuyên gia đánh giá và nhân viên trong tổ chức luôn tuân thủ theo đúng các quy trình thủ tục của Tổ chức Chứng nhận DAS cũng như của Tổ chức Công nhận UKAS.

 

     Caring for and valuing our staff,

            Quan tâm và nâng cao trình độ nhân viên

 

     Brief and train our staff to deliver Audits that satisfy our customers, supervisory body and the standard we set,

Định kỳ đào tạo kỹ năng đánh giá cho chuyên gia đánh giá nhằm đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn, tổ chức giám sát cũng như khách hàng và các tiêu chuẩn, mục tiêu chúng tôi đã đặt ra.

 

     Continuously improving the certification service we offer,

Luôn cải tiến không ngừng dịch vụ Chứng nhận mà chúng tôi cung cấp.

 

     Practising sound business principles to manage the certification body and give a return on our share holders investment,

Thực hiện các nguyên tắc kinh doanh nhằm mang lại lợi ích cho khách hàng.

 

     Communicating this policy to our staff, customers and interested parties.

         

Phổ biến chính sách chất lượng tới toàn thể nhân viên trong tổ chức và  khách hàng.

 

DAS Certification Body

Tổ chức chứng nhận DAS
Chairman Board of Governors

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1