Thứ hai 22/04/2019 10:25:50
Một số tổ chức công nhận cho DAS trên thế giới và tại việt nam
Các tổ chức Công nhận cho DAS trên thế giới và tại Việt nam - Tổng cục đo lường chất lượng 06/12/2009 18:15:50

Nhằm cung cấp đầy đủ thông tin của các tổ chức công nhận đến khách hàng Nay DAS Việt nam công bố:

 

1. Tổ chức công nhận Quốc tế - UKAS ( United kingdom Service) cho DAS

 

 

 

2. Tổ chức công nhận Quốc tế - UKGAC cho DAS-UK

 

 

 

 

3. Tổ chức công nhận VICAS - Tổng cục đo lường chất lượng Việt nam cho DAS Việt nam

 

Giấy công nhận của VICAS- Văn phòng công nhận của Tổng cục đo lường chất lượng Việt nam

chung chi cong nhan DAS - Nen.JPG

Giấy công nhận của VICAS- Văn phòng công nhận của Tổng cục đo lường chất lượng Việt nam

VICAS-01 Nen.jpg

Quyết định của Văn phòng Công nhận (VICAS) Tổng cục đo lường chất lượng Việt nam đối với DAS Vietnam Certification

VICAS 02 Nen.JPG

VICAS 03 Nen.JPG

VICAS 04 Nen.JPG

VICAS 05 Nen.JPG

Quyết định của Văn phòng công nhận chất lượng VICAS - Tổng cục đo lường Chất lượng Việt nam đối với các lĩnh vực của DAS Vietnam hoạt động

4. Các tổ chức công nhận khác: ANAB - MỸ, JAZEN-ÚC........

 

 

5. Các thông tin khác đề nghị các bạn Click vào đây

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1