Thứ hai 22/04/2019 10:26:39
Mẫu giấy chứng nhận của DAS
Một số mẫu giấy chứng nhận của DAS cung cấp cho khách hàng 06/12/2009 18:02:29

 

Nhằm đảm bảo thông tin đầy đủ cho khách hàng DAS xin thông báo các mẫu giấy chứng nhận của DAS cung cấp cho khách hàng tại Việt nam như sau:

 

Mẫu giấy chứng nhận của DAS-UK Vương Quốc Anh được UKAS Công nhận./.

 

 

 

Mẫu giấy chứng nhận của DAS Việt nam được VICAS - Tổng cục đo lường chất lượng công nhận./.

 

 

 

Mẫu giấy chứng nhận đào tạo của DAS Việt nam xác nhận cho các học viên khi tham gia các khóa đào tạo của DAS

 

 

 

Thông tin chi tiết: Xin liên hệ với Phòng Hành chính của DAS theo địa chỉ - Click vào đây

Thông tin các khách hàng của DAS: Mời các bạn Click vào đây

Thông tin DAS được các tổ chức công nhận: Mời các bạn Click vào đây

Về các hoạt động của DAS: Mời các bạn Click vào đây

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1