Thứ sáu 22/03/2019 08:01:40
Tôn chỉ kinh doanh
Tôn chỉ kinh doanh 06/12/2009 13:45:17

 

DAS luôn hướng đến sự thành công của doanh nghiệp bằng việc cung cấp các giải pháp đánh giá chuyên nghiệp. Sự thành công của doanh nghiệp là động lực phát triển của DAS. Bước sang năm thứ 6 chuyên sâu trong lĩnh vực đánh giá DAS Việt nam dần dần khẳng định về tính ứng dụng thực tiễn và hiệu quả kinh tế trong tâm trí khách hàng đến từ các doanh nghiệp với cam kết của DAS

" ĐỘC LẬP - KHÁCH QUAN - CÔNG BẰNG - CÔNG KHAI - TRÁCH NHIỆM "index_02.jpg

MỤC ĐÍCH

Luôn là bạn đồng hành của doanh nghiệp trên con đường tới chuyên nghiệp.

Khẩu hiệu : Chuyên nghiệp sánh bước thành công

NHIỆM VỤ:

Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các khoá đào tạo tại Văn phòng của DAS, các cuộc đánh giá giám sát, chứng nhận các hoạt động sản xuất kinh doanh chuyên nghiệp
Luôn tiên phong trong  việc đưa ra các giải pháp ứng dụng cao
 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Khách hàng là trung tâm là động lực phát triển
Tính ứng dụng/ hiệu quả của giải pháp là chỉ tiêu số 1
Không ngừng vận động sáng tạo ra các giải pháp mới
Bảo mật và nhất quán trong hệ thống thông tin


CÁC NGUYÊN TẮC CỦA DAS THỂ HIỆN ĐỘ TIN CẬY BAO GỒM:

Tính khách quan

Năng lực

Trách nhiệm

Tính công khai

Tính bảo mật, và khả năng đáp ứng các khiếu nại


MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MÀ DAS CÔNG BỐ VỚI KHÁCH HÀNG

1. Tin tức của DAS

2. Hoạt động chứng nhận của DAS

3. Hoạt động đào tạo của DAS

3. Khách hàng của DAS

4. Các đại diện của DAS

5. Cách thức sử dụng LOGO của DAS

6. Hình ảnh hoạt động của DAS

7. Thu hồi giấy chứng nhận của DAS

8. Thủ tục thu hồi giấy chứng nhận của DAS

9. Chia sẻ kinh nghiệm của DAS

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1