Thứ sáu 22/03/2019 07:59:48
Giới thiệu
Vài nét sơ lược về D.A.S 22/08/2009 10:59:30

Tin Tức D.A.S

Tin tuc DAS.jpgSự hình thành và phát triển của DAS Việt Nam.

Giới thiệu về công ty

clip_image002.jpgDAS - Direc Assesstment Services - Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận.
 

Lĩnh vực hoạt động

ISO27001.jpgD.A.S hoạt động trong các lĩnh vực

Cơ cấu tổ chức

ISOIEC17025.jpg Nhằm đảm bảo các yêu cầu về thông tin tốt nhất cho khách hàng DAS Việt nam công bố sơ đồ cơ cấu tổ chức của DAS bao gồm các thông tin sau:

 

      


 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1