Thứ sáu 22/03/2019 08:00:13
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ cơ cấu tổ chức của DAS 19/08/2009 16:23:23

 

Nhằm đảm bảo các yêu cầu về thông tin tốt nhất cho khách hàng DAS Việt nam công bố sơ đồ cơ cấu tổ chức của DAS bao gồm các thông tin sau:

       so do co cau to chuc-0.jpg

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1