Thứ sáu 22/03/2019 08:01:45
Thư viện DAS
DAS Việt nam quyết tâm xây dựng thư viện với 1.000 đầu sách chuyên ngành quản lý chất lượng 19/08/2009 15:44:51
DAS LAB

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách hàng cũng như nâng cao năng lực của toàn bộ nhân viên, chuyên gia của DAS. Trung tâm đào tạo của DAS ( DAS Training) quyết tâm xây dựng thư viện của DAS thành hình mẫu chuẩn./.

 

 

 

Với mục đích hỗ trợ học viên và cộng đồng DAS, Trung tâm đào tạo DAS ( DAS Training) quyết tâm xây dựng thư viện với 1.000 đầu sách liên quan tới các hệ thống quản lý. Đây là nỗ lực trong giai đoạn thứ nhất với mục đích trở thành một "NGUỒN TÀI NGUYÊN TRI THỨC" của doanh nghiệp.

Hiện tại với hơn 500 đầu sách . Thư viện của DAS sẽ mở cửa rộng rãi, cung cấp nguồn sách với chất lượng cao dành cho các đối tượng là các khách hàng của DAS nghiên cứu cũng như người đọc có nhu cầu.

Dự định, cũng trong năm 2009 sẽ  có thư viện với quy mô tương tự tại TPHCM./.

 

 

 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1