Thứ sáu 22/03/2019 07:58:38
Quảng cáo
Khách hàng quảng cáo trên trang web DAS 24/03/2009 11:23:57
CÁC KHÁCH HÀNG CỦA DAS QUẢNG CÁO

Theo yêu cầu của một số Khách hàng cần quảng cáo trên trang  http://www.das.com.vn và trang web: http://www.dasvietnam.com  nhằm mục đích khuyếch chương thương hiệu.

Mặt khác theo yêu cầu của Tổ chức chứng nhận DAS-UK cùng Tổ chức Công nhận UKAS-Vương Quốc Anh thuận lợi trong quá trình kiểm soát các chứng chỉ của các khách hàng đã được ban hành. Do vậy để đáp ứng yêu cầu này tháng 5/2006 Lãnh đạo DAS quyết định thay đổi lại toàn bộ nội dung cũng như hình thức của trang Web http://www.das.com.vn/ với nội dung quảng cáo được quy định như sau:

 

Tất cả 100% khách hàng được DAS Việt nam  chứng nhận, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật tại địa chỉ ở đây (click) hoặc mục khách hàng trên trang Web của DAS./.

 

Hiện nay do lượng khách hàng của DAS lớn, mặt khác để đảm bảo cho việc truy cập vào trang web DAS được nhanh, do vậy trên trang web của DAS chỉ cập nhật logo của 30 khách hàng với một số lĩnh vực hoạt động.

                    Rất mong Quý Khách hàng thông cảm!

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1