Thứ sáu 22/03/2019 07:58:47
Tin tức D.A.S
DAS và iDAS triển khai Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 theo nghiệp vụ đánh giá ISO 19011:2011 tại Công ty Quản lý Bay Miền Trung 19/03/2016 09:55:27
DAS & iDAS đã tổ chức Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 theo nghiệp vụ đánh giá ISO 19011:2011 trong 3 ngày từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 3, tại Công ty Quản lý Bay Miền Trung, Tp Đà Nẵng.


Là một trong ba bộ phận cơ bản của Hàng không dân dụng Việt Nam, với mục tiêu hoạt động “An toàn - Điều hòa - Hiệu quả”, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam  trong đó có Công ty Quản lý bay Miền Trung luôn đặt ra các tiêu chuẩn khắt khe để đảm bảo an toàn cho từng chuyến bay diễn ra trên bầu trời Tổ quốc. Chính vì lẽ đó công ty đã áp dụng và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn ISO về quản lý chất lượng ISO 9001. Chính nhờ tinh thần ham học hỏi và chấp hành các tiêu chuẩn khắt khe nên công ty đã có những thành tích to lớn góp phần vào sự nghiệp chung của ngành Hàng không dân dụng Việt Nam.

Tổ chức chứng nhận DAS Việt Nam đã tổ chức triển khai Khóa đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015 theo nghiệp vụ đánh giá ISO 19011:2011 tại Công ty Quản lý Bay Miền Trung, Tp Đà Nẵng vào các ngày 8,9,10/03/2016.


danang1.jpg


Chuyên gia DAS trình bày cách thức triển khai đánh giá ISO 9001:2015 tại Công ty


danang9.JPG


Các cán bộ và nhân viên Công ty Bay Miền Trung tham dự buổi đào tạo chuyên gia đánh giá


danang11.JPG

Cán bộ nhân viên của Công ty bay Miền trung bước vào phần làm bài tập nhóm.

danang10.JPG


Tất cả mọi người đều tập trung cao độ trong quá trình làm việc nhóm


danang5.JPG


Các cán bộ nhân viên của Công ty bay Miền Trung chăm chú lắng nghe chuyên gia trình bày những điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện nghiệp vụ đánh giá


danang6.JPG


Các cán bộ nhân viên Công ty Bay Miền Trung tích cực trao đổi nhóm và tranh luận hoàn thành bài tập


danang7.JPG


Các cán bộ nhân viên Công ty Bay Miền Trung tích cực trao đổi nhóm và tranh luận hoàn thành bài tập


danang2.JPG


Học viên của Công ty Quản lý bay Miền Trung đang trình bày nội dung bài tập nhóm


danang4.JPG

Cán bộ nhân viên và lãnh đạo Công ty Quản lý bay Miền trung chụp ảnh lưu niệm cùng chuyên gia Tổ chức DAS. 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1