Thứ sáu 22/03/2019 08:01:18
Tin tức D.A.S
DAS trao giấy chứng nhận ANTT (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 cho NTQ Solution 01/02/2016 12:23:32
DAS triển khai trao giấy chứng nhận (ISMS) phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 tại Công ty NTQ Solution 
NTQ Solution là một đơn vị chuyên gia công phần mềm cho các khách hàng là Nhật Bản; Mỹ ... và là một đơn vị có thương hiệu trong lĩnh vực gia công phần mềm đã được Bộ TTTT hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống quản lý và DAS triển khai chứng nhận

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ trao giấy chứng nhận này

IMG_7699.JPG

Đại diện Bộ TTTT và NTQ Solution, DAS tại buổi lễ trao giấy chứng nhận ISMS ISO/IEC 27001:2013

IMG_7714.JPG

Bà Nguyễn Hương Giang trao giấy chứng nhận ISMS ISO/IEC 27001:2013 cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty NTQ Solution

IMG_7721.JPG

Đại diện Bộ TTTT và NTQ Solution, DAS tại buổi lễ trao giấy chứng nhận ISMS ISO/IEC 27001:2013 Chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Ban đánh giá sự phù hợp -DAS Vietnam Certification 

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1