Thứ sáu 22/03/2019 07:57:50
Danh sách khách hàng DAS - VICAS
Danh sách khách hàng DAS chứng nhận với công nhận của VICAS ( Văn phòng công nhận - Bộ khoa học công nghệ) 30/09/2014 07:19:49
DAS là một tổ chức chứng nhận toàn cầu với công nhận của Tổ chức công nhận hàng đầu UKAS, hoạt động chứng nhận ISO 9001 tại Việt nam được Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ khoa học công nghệ công nhận
Các chuyên gia đánh giá của DAS là các chuyên gia yêu nghề có kinh nghiệm và tuyệt đối đảm bảo chất lượng của cuộc đánh giá và có trách nhiệm cao trong công việc./.
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1