Thứ hai 22/04/2019 10:24:37
Chuẩn bảo mật PCI DSS

Tiêu chuẩn bảo mật PCI DSS (Payment Card Indutry Data Security Standard) được hình thành bởi Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật - PCI Security Standards Council với các thành viên là các tổ chức cung cấp thẻ tín dụng uy tín hàng đầu như Visa, MasterCard, American Express, Discover Financial Services, JCB International. Tiêu chuẩn này phù hợp với các ngân hàng, website thương mại điện tử, nhằm hỗ trợ các tổ chức thanh toán thẻ hạn chế các rủi ro trong áp dụng CNTT, bảo vệ dữ liệu của khách hàng sử dụng thẻ.

(JICT) Những chuyên gia về IT vẫn nghi ngờ về các thiết bị tự điều chỉnh có thể cải thiện bảo mật dữ liệu nhưng theo báo cáo của Viện nghiên cứu Ponemon, các doanh nghiệp sử dụng thiết bị đạt chuẩn PCI-DSS ít bị dính đến vụ đánh cắp dữ liệu
PCI DSS được đưa ra bởi PCI Security Standards Council (bao gồm các thành viên là các tổ chức thẻ quốc tế: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Mục đích của PCI DSS bảo đảm an toàn cho dữ liệu thẻ khi được xử lý và lưu trữ tại các ngân hàng hoặc doanh nghiệp thanh toán. PCI DSS giúp đưa ra những chuẩn mực về bảo mật thông tin thẻ và được áp dụng trên toàn cầu.
 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1