Thứ hai 22/04/2019 10:27:26
ISO 50001

Coca Cola, công ty sản xuất đồ uống lớn nhất Châu Âu mới được chứng nhận tiêu chuẩn quản lý năng lượng quốc tế ISO 50001. Trang web của Wakefield Coca Cola cho biết, Coca Cola là công ty đầu tiên trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống được chứng nhận ISO 50001. Đây là một một phần trong kế hoạch của công ty Mỹ để làm cho nhà máy Yorkshire một trong những đơn vị hiệu quả nhất trên thế giới.

 

Mong đợi về việc ban hành Tiêu chuẩn về quản lý năng lượng ISO 50001 đã được thể hiện bằng con số các doanh nghiệp tiên phong trên thế giới áp dụng tiêu chuẩn quốc tế này. Quan trọng hơn là một số tổ chức báo cáo đã có lợi ích đáng kể và tiết kiệm chi phí năng lượng từ việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001 này

 

ISO 50001 là hệ thống quản lý năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đang được giới thiệu rộng rãi trong hệ thống các doanh nghiệp Việt Nam…

 

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2011 vừa qua, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn quốc tế ISO 50001:2011 Quản lý năng lượng hệ thống - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng. Đây là một tiêu chuẩn quan trọng để mọi tổ chức, doanh nghiệp xây dựng và áp dụng nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng của mình và sử dụng để xin cấp chứng nhận về việc đáp ứng các chuẩn mực về quản lý năng lượng sử dụng.

 

 

Quản lý năng lượng là hành động, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng  năng lượng, tiết kiệm năng lượng và cắt giảm phát thải khí nhà kính. Không đơn thuần chỉ là vấn đề môi trường, tài nguyên. Quản lý năng lượng cũng là vấn đề kinh tế và xã hội. Về thực chất, quản lý năng lượng hỗ trợ ba trụ cột của sự bền vững: Kinh tế, Môi trường và Xã hội.

 

 

Đây là những kết quả được Tổ chức quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO) báo cáo tại buổi công bố ban hành tiêu chuẩn mới vào ngày 17 tháng 6 năm 2011 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Geneve (CICG), Thụy Sĩ.

Xem ISO 50001 - Files đính kèm

 

Năng lượng là một trong những thách thức đáng lớn nhất đối với cộng động quốc tế, do đó việc Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 50001 về Hệ thống Quản lý Năng lượng ban hành vào ngày 15/6/2011 đã trở thành một sự kiện rất được mong đợi bởi tiêu chuẩn này được đánh giá là một tiêu chuẩn có ảnh hưởng tích cực đến 60% việc tiêu thụ năng lượng hiện nay của thế giới.

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1