Thứ hai 22/04/2019 10:23:52
Chứng nhận HÀNH CHÍNH CÔNG

Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Văn phòng MCLT cho biết: Văn phòng MCLT của UBND tỉnh đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện theo cơ chế MCLT là mô hình mới của tỉnh, nó khác với cơ chế "một cửa" bởi thực hiện giải quyết một đầu mối đối với công việc của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước


Để đạt được mức tăng trưởng bền vững cao hơn, chúng ta cần phát triển các chiến lược cải cách thể chế có chiều sâu hơn nữa, tập trung vào các thực tiễn thể chế tốt có tác động thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu, tăng trưởng và việc làm.

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, tính đến giữa tháng 9 này, các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa 3.248 thủ tục hành chính, đạt 68% trong tổng số thủ tục hành chính phải đơn giản hóa. 

Ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. Đảm bảo, cải tiến chất lượng và tăng cường, đổi mới quản lý chất lượng không chỉ thực hiện được ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật chấtt mà ngày càng được thể hiện rộng rãi trong các lĩnh vực dịch vụ như: Quản lý hành chính, y tế, giáo dục, đào tạo, tư vấn ... Trong đó dịch vụ quản lý hành chính nhà nước là lĩnh vực hoạt động do các tổ chức thuộc hệ thống tổ chức nhà nước thực hiện. Đây là loại hình dịch vụ phi lợi nhuận nhưng nó đóng một vai trò rất quan trọnh trong việc ổn định và thúc đẩy nền kinh tế phát triển do vậy việc áp dụng ISO 9000 vào quản lý hành chính là nhằm xây dựng một hệ thống hoạt động có chất lượng.

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1