Thứ sáu 22/03/2019 07:57:18
Giới thiệu về công ty

Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA) được thành lập ngày 10/11/1995 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường  nay  là Bộ Khoa học và Công nghệ với chức năng tiến hành hoạt động công nhận cho Phòng thí nghiệm, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận.

Văn phòng Công nhận Chất lượng phấn đấu là Tổ chức công nhận mang tầm khu vực, đề cao các giá trị: Độc lập, Khách quan, Chất lượng, Chuyên nghiệp. Sứ mệnh

DAS sẽ nỗ lực hết mình để tạo ra giá tri cho xã hội thông qua các giải pháp, dịch vụ đánh giá giám sát, chứng nhận các hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế

 

Bộ Chứng chỉ gốc bao gồm hai bản: 01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt. Trong trường hợp Quý Công ty được chứng nhận hơn 01 địa điểm sẽ được nhận thêm 02 bản Phụ lục Chứng chỉ gốc (01 bản Tiếng Anh và 01 bản Tiếng Việt).

 

Mỗi một Tổ chức chứng nhận Quốc tế khi cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập bên thứ ba cho khách hàng đều phải tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế liên quan nhằm đảm bảo đủ năng lực thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận cho các Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.

 

 

Công ty Chứng nhận DAS Việt Nam là đại diện chính thức và hợp pháp của Tổ chức Chứng nhận DAS Vương quốc Anh trên lãnh thổ Việt Nam. Năm 2004, Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam chính thức được thành lập tại Hà nội. Đến nay, Công ty Chứng nhận DAS Việt nam đã mở thêm chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và năm 2010 sẽ có đại diện tại Đà nẵng

 

 

Hiện nay DAS là một tổ chức chứng nhận có danh tiếng trên toàn cầu được ANAB- Mỹ, UKAS Vương Quốc Anh, UKGAC .... công nhận. Để liên hệ bạn có thể gửi yêu cầu theo các thông tin dưới đây ( hoặc click vào đây)  

 

 

DAS - Direc Assesstment Services - Là tổ chức chứng nhận quốc tế hàng đầu của Vương Quốc Anh có uy tín được UKAS công nhận, và hoạt động của DAS tại Việt nam được Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng Việt nam công nhận.

 
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )
Số người truy cập:
1