Chủ đềTải về
Bắt đầuKết thúc
DAS triển khai khóa đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận ( 05 ngày)
DAS triển khai khóa đào tạo Hệ thống quản lý ANTT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013 được IRCA công nhận tử ngày 22.07 đến ngày 27.07.2016 tại Hà nội
22/08/201627/08/2016
Khóa đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo 2 ngày về nhận thức chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
25/03/201626/03/2016
Khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Nhận thức Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
19/03/201619/03/2016
Khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
DAS Tổ chức khóa đào tạo 5 ngày đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý an ninh thông tin ISO/IEC 27001:2013
22/03/201626/03/2016
Khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo Đánh giá viên nội bộ Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
09/04/201609/04/2016
Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
DAS Tổ chức khóa đào tạo chuyển đổi hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới sắp ban hành ISO 9001:2015
10/06/201511/06/2015
Video ISO/IEC 27001:2005 - DAS - Sở KHCN Đồng Nai (2 Phần )